• İstanbul Avukatlar
video santaj

Video Şantaj Suçu

Video şantaj suçu hakkında detaylara girmeden önce bu suçun tanımıyla başlamak yerinde olacaktır. Şantaj, Türk Ceza Kanunu’nun yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan bir suç tipidir. Kişi hürriyetine karşı işlenen diğer suçlarda olduğu gibi şantaj suçlarında da kanun koyucunun koruduğu değer kişilerin kendi iradeleriyle serbest ve hür şekilde hareket etme özgürlüğüdür. Dolayısıyla, kişilerin iç huzuruna karşı tehdit niteliği taşıyan eylemler için TCK 107 kapsamında cezai yaptırım öngörülmüştür. Şantaj suçu mağdurdan fayda sağlamak için işlenmekte olup genelde bu suç maddi menfaat elde etmek amacıyla işlenmektedir. Bunun yanında mağduru fiziken ve ruhen sömürmek için de şantaj yoluna başvurulduğu görülmektedir.

Şantaj Türleri ve İşlenme Şekilleri

Son yıllarda bilişim avukatı olarak uygulamada da sıklıkla karşımıza çıkan video şantaj suçu; özellikle sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden işlenmektedir. Bu suç tipi bilişim suçları arasında yer alıp genellikle Instagram, Facebook veya evlilik ya da arkadaşlık siteleri üzerinden tanışmalar sonrası görüntü paylaşımı neticesinde işlenmektedir. Şantajcılar, bu platformlar üzerinden mağdurlarla tanışıp güven vermek amacıyla bir süre iletişime devam ederler. Ardından sohbetin zaman geçtikçe samimileşmesi ve müstehcen görüntülerin paylaşılması için uygun bir ortam oluşması beklenir. Daha sonra Skype, Whatsapp veya Messenger üzerinden görüntülü konuşma teklif ardından cinsel içerikli sohbetlere sıra gelmektedir. Son aşamada ise tahrik edilen mağdurlar, karşılarındaki kişinin müstehcen görüntüler verdiğini, daha açık bir ifadeyle soyunduğunu görür. Mağdur, telefon veya bilgisayarda görüntülü konuşma ile izlediği görüntüdeki kişinin canlı bir görüntü olduğunu düşünür fakat bu görüntüler canlı değildir. Ustaca hazırlanmış olan ve adeta canlı görüşme sırasında gerçekleşiyormuş gibi izlenim veren bu görüntülerin sahteliğini anlamak oldukça güçtür. Müstehcen görüntüler karşısında tahrik olan mağdur da özel ve mahrem görüntülerini şantajcılarla paylaşmaktadır.

Görüntülü Konuşma Kaydı

Şantajcılar bu videoları kayıt altına alarak şantaja başlarlar. Kişilere telefon yoluyla ulaşarak, özel görüntülerin aleyhe kullanılacağı tehdidiyle para istenmektedir. Öte yandan, şantajcılar bu kişiler hakkında derin araştırmalar yapıp mağdurların aile bireylerinin isimlerine ulaşabilmektedir. Aile bireylerin isimleri öne sürülerek, mağdurun iç huzuruna karşı baskı arttırılmaktadır. Mağdurlar, bu durumdan büyük endişe duyarak para göndermeyi kabul etmektedir. Deşifre olmak istemeyen şantajcılar, paranın kendilerine aktarımı konusunda da hilelere başvurmaktadır. Genellikle, parayı kendi hesaplarına değil komisyon karşılığı aracılık yapan üçüncü kişilerin hesaplarına istemektedirler. Öte yandan, bu suçu işleyen kişiler yurt içinde bulunsa maüdurun hukuki süreç başlatmaktan umudunu kesmesi için ve hedef şaşırtmak adına paranın yurt dışına gönderilmesini isteyebilirler. Şantajcıların yurt dışında komisyon karşılığı para tahsilatından işbirliği yaptığı bağlantılı  kişiler olabilmektedir. Bu neden şantaj ödemelerinin Western Union veya UPT gibi para transfer sistemleriyle aktarılması istenmektedir. Yurtdışı şantaj bağlantısı genellikle Fas ve Bulgaristan üzerinden kurulmaktadır.

Video Şantaj Mağdurları Ne Yapmalı?

Şantaj mağduru, aşırı psikolojik baskı altında kalmakta ve bu süreçte de şantajcılar bu zayıflık durumundan faydalanarak ısrarlı ve aceleci şekilde para istemektedir. Panik psikolojisindeki mağdurların genellikle defalarca para gönderdiği ancak para talebinin arkasının kesilmediği görülmektedir. Şantajcılar, görüntülerin silineceğine dair beyanlarda bulunarak kişileri defalarca kandırmaktadır. Hatta hukuki işlem başlatsa dahi sonuç alayacağına dair sahte beyanlarla mağduru aldatmaktadırlar. Video şantaj suçlarında sürekli para göndererek bu durumdan kurtulmak mümkün olmadığından tek çözüm hukuki destek almak olacaktır. Yasal sürecin tarafımızdan başlatılması ile beraber ayrıca teknik bir takım işlemlerle bu görüntülerin paylaşımının engellenmesi mümkündür. Bilişim suçları alanında uzman şantaj suçu avukatı olarak uzun yıllardır şantaj mağdurlarına avukat desteği sağlayarak bu durumdan kurtulmalarını sağlıyoruz. Şantaj suçu mağdurları hukuki destek almak için büromuzla iletişime geçebilirler.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*