• İstanbul Avukatlar
bilişim avukatı

İstanbul Bilişim Avukatı

İstanbul bilişim avukatı olarak bilişim hukuku alanında uzman olan hukuk büromuz bilişim suçları ve bilişim davalarında avukatlık hizmeti vermektedir. Bilişim suçları avukatı, bilişim teknolojileri ve hukukun bir arada olduğu hukuki konularda görev yapan avukatları tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Bilişim hukuku ve bilişim suçları alanında uzmanlaşan bu tür avukatlar gerek ceza hukuku gerekse özel hukuk alanında faaliyet gösterebilmektedir. Bilişim avukatı, İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunması nispeten daha kolay bir avukat türüdür. Zira bilişim davaları ve bilişim suçları konulu davalar büyük şehirlerde daha yaygın şekilde görülmektedir. Gerçekten gerek bilişim suçu davaları gerekse bilişim hukuku davaları İstanbul’da ve diğer büyük şehirlerde daha fazla sayıdadır.

Bilişim Hukuku Davaları

Bilişim hukuku davaları, özel hukuk davası olabileceği gibi ceza davalarını da kapsamaktadır. Bilişim bağlantılı bir marka hukuku davası veya bir internet sitesiyle ilgili bir dava özel hukuk uyuşmazlığı olduğu halde içeriği itibariyle “bilişim davası” niteliği taşıyabilmektedir. Aynı şekilde bir bilişim suçu nedeniyle açılan kamu davası da nitelik itibariyle bilişim davası sıfatını hak etmektedir. Bu tür bilişim içerikli davalar, avukatın bilişim ve teknoloji alanında uzman olmasını gerekli kılmaktadır. Bu itibarla bu tür bilişim ve teknoloji hukuku içerikli davaların bilişim avukatı tarafından takip edilmesi, davadan olumlu sonuç alınması bakımından önemlidir. Aksi takdirde teknik bilgi gerektiren bilişim hukuku uyuşmazlıklarında olay analizi ve çözümlenmesi daha başlı başına bir mesele haline gelecektir. Ayrıca bu alanda çalışan avukatların BTK ve ESB gibi kuruluşların çalıma alanları hakkında bilgi sahibi olması da gerekir. Bunlara ek olarak bilişim alanında çalışan hukukçuların adli bilişim (forensic) konularında aşina olması beklenmektedir.

İstanbul Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları, TCK 243, 244 ve 245. maddelerde düzenlenmiş olan suçlardır. Bilişim suçu konulu soruşturmaları ve bilişim davaları içerdiği teknik detaylar nedeniyle çoğu zaman bilişim avukatlarının anlayıp analiz edebileceği bir yapıya sahiptir. IP adresi, Mac adresi, VPN, disk analizi, dosya sistemi, ters mühendislik, kaynak kodu gibi teknik birtakım kavramların bilişim alanında bilgi bilişim avukatları tarafından kolayca anlaşılabildiği için bilişim davaları ve bilişim suçu konulu davalar bilişim avukatları tarafından daha kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. Ayrıca bilişim alanındaki teknik bilgi, bilişim avukatlarının sadece dosyayı daha iyi analiz etmesini değil aynı zamanda daha iyi savunma ve argüman geliştirmesini de sağlamaktadır.

Leges Bilişim Hukuku Avukatları

İstanbul bilişim avukatları olarak bilişim hukuku konulu davalarında bilişim suçları avukatı olarak uzun yıllardır hukuki destek vermektedir. Hukuk bürosu olarak bilişim suçları ve internet hukuku alanlarında faaliyet yürüten büromuz bu konularda hem hukuki danışmanlık sağlamaktadır hem de dava takibi yapmaktadır. Bilişim hukuku, internet hukuku ve bilişim suçları alanında hukuki destek almak için iletişim sayfamızdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

Şantaj Suçlarında Avukat Desteği

Şantaj suçu mağdurlarına yönelik şantaj suçu avukatı olarak ifşa görüntülerini kaldırma ve ayrıca Youtube video kaldırma hizmetleri sunmaktadır.