• İstanbul Avukatlar

Şantaj Suçu Özellikleri ve Cezası

şantaj suçu cezası

Şantaj Suçu

Şantaj suçu genel olarak tehdit yoluyla bir kişiyi bir şey yapmaya zorlamaktır. Şantaj, tehdit yoluyla işlenen bir suç olduğundan çoğu zaman tehdit suçuyla karıştırılan bir suç tipidir. Şantaj suçu maddi hareket bakımından tehdit eylemi içermektedir ve bu bakımından TCK 106’da ayrı bir madde altında düzenlenen tehdit suçunun özel bir şekli olarak kabul edilir. Tehdit suçunda özel bir çıkar sağlama veya mağduru bir davranışta bulunmaya zorlama unsuru gerekmez. Mağdurun veya yakınlarının sadece fiziki veya maddi zarar verileceğinin söylenmesi yeterlidir. Ancak şantaj suçlarında mağduru bir davranışta bulunmaya veya bulunmamaya zorlama durumu ya da çıkar sağlama amacı söz konusudur. Türk Ceza Kanunu’na göre şantaj iki şekilde işlenebilir.

Davranışta Bulunmaya Zorlama

Bunlardan birincisi bir kişiyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamaktır. Uygulamada bunun en sık görülen örneği kişiyi cinsel ilişkiye zorlamaktır. Bunun dışında, işçinin işten çıkartılmamak için şantaj yapması, öğrencinin geçer not almak için öğretmene şantaj yapması gibi farklı türde davranışta bunmaya yönelik şantaj eylemleri söz konusu olabilmektedir.

Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlama

İkincisi ise bir kişiyi haksız çıkar (para veya mal) sağlamaya zorlamaktır. Bu alanda tecrübeli şantaj suçu avukatı olarak uygulamada en sık gördüğümüz şantaj türü budur. Fail, ele geçirdiği bir takım özel veri veya görüntüleri kullanarak mağduru kendisine para ödemeye zorlamaktadır. Örneğin, mağduru ilişkiye zorlamak için özel görüntüleri yayınlamakla tehdit etmek veya para almak için mahrem görüntüleri birilerine göndermekle tehdit etmek bu kapsamdadır

Şantaj Suçunun Özellikleri ve Cezası

Şantaj suçunun maddi unsuru olan “zorlama”, kısaca tehdittir. Bir başka deyişle sadece onur ve şeref ve saygınlığın zarara uğratılacağı bahsiyle işlenen eylemler şantaj suçunun konusunu oluşturabilir. Ancak herkesçe bilinen özel olmayan bilgilerin açıklanacağına yönelik tehditler şantaj suçunu oluşturmaz. Şantaj suçunun oluşabilmesi için belli değerlere yönelik tehdit eylemlerin varlığı gerekir. Şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki özel hususların açıklanacağı veya mağdura isnat edileceği tehdidinde bulunulması gerekmektedir. Bir diğer bir fark ise tehdit suçunda onur veya şeref yönünden zarara uğratma unsuru yokken şantaj suçunda vardır.

Şantaj suçunda manevi unsur bakımından madde metninde yer alan “yarar sağlamak maksadıyla” ifadesi önemlidir. Suçun özel görünüş biçimleri bakımından teşebbüse yatkın olmayan bir suçtur. Ceza Hukukumuzun genel prensibi gereği icrai hareketler parçalara bölünebiliyorsa teşebbüsten bahsetmek mümkün olacaktır. İştirak bakımından bir özellik göstermemektedir. İçtima bakımından; şantaj suçuna konu olan eylem tek seferde gerçekleştirilebilir yahut tekrarlanan eylemler şeklinde ortaya çıkabilir. Bu durumda şantaj teşkil eden birçok eylem gerçekleşse dahi, aynı amaca yönelik tek bir suç kabul edilmelidir. Birden fazla kişiye yönelik tek davranışla şantajın varlığı halinde TCK m. 43/2 gereği zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Farklı suçlar bakımından; farklı fillerle farklı hukuksal değerlere karşı suç teşkil eden eylemler ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Şantaj suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne kadar para cezasıdır. Hapis ve para cezası bu suçlarda birlikte ve aynı anda uygulanmaktadır. Şantaj davaları Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Eğer şantajcı görüntü paylaşımı yaptıysa bu durumda özel hayatın gizliliğini ihlal gibi başkaca suçlardan da ceza alacaktır.

Bilişim Avukatı Desteği

Şantaj mağdurlarının şantaja boyun eğere ve şantajcının dediklerini yaparak şantajdan kurtulması mümkün değildir. Nitekim video şantaj suçu mağduru ne yapmalı başlıklı yazımızda da açıkladığımız üzere mağdurların bu konuda uzman bir bilişim avukatından destek alması önerebileceğimiz tek çözümdür. Nitekim olası bir yayın durumunda Youtube video kaldırma benzeri yollarla hızlı bir şekilde kaldırmak mümkündür. Dolayısıyla şantaj mağdurlarına avukat desteği hizmetimizden yararlanmak isteyen kişiler iletişim sayfamızdaki telefon ve e-mail adresinden bize ulaşabilirler. Bunun dışında şantaj görüntüleri yayınlanmışsa büromuz ayrıca ifşa görüntülerini kaldırma hizmeti de vermektedir.