• İstanbul Avukatlar
video şantaj

Şantaj Suçu

Şantaj suçu, kanundaki tanıma göre, bir şeyi yapacağını veya yapmayacağını söyleyerek, bir kişiyi kanuna aykırı şekilde bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamaktır. Şantaj suçu, mağduru bir davranışı yapmaya veya yapmamaya zorlama şeklinde olabileceği gibi haksız çıkar sağlamaya zorlamak şeklinde de olabilir. Şantaj suçunun kanundaki belirtilen bir başka şekli ise şeref ve saygınlığı zedeleyici hususların açıklanacağı veya kişiye isnat edileceği tehdidinde bulunulmasıdır. Gerçekten eğer bir kişi, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin onuruna veya saygınlığını yıpratıcı hususları ifşa veya isnat edeceğini söyleyerek tehditte bulunursa bu eylem şantaj suçu kapsamına girecektir. Kanun koyucu, bu madde ile kişilerin serbest hareket etme özgürlüğünü korumuş, emniyet ve huzur içinde yaşama hakkı bakımından menfaat tayin etmiştir. Bununla beraber; madde metni, kişilerin iç huzuruna karşı yapılan veya yapılacak olan eylemlere karşı bir kalkan niteliğinde olup korunan hukuksal değer ise kişinin iç huzuru ve sükunu olarak kabul edilebilir.

Şantaj Suçunun Özellikleri

Şantaj suçunda kullanılan tehditler sözlü veya yazılı olabilir. Ancak sözlü şantajın tespiti ve ispatı kuşkusuz yazılı olana göre daha güçtür. Bunlara ek olarak, şantaj tehdidi basın yolu ve internet üzerinden de gerçekleşebilir. Şantaj suçu, ayrıca ve uygulamada ağırlıklı olarak maddi menfaat elde etmek amacıyla da işlenilebilir. Ancak bu suç tipinde korunan menfaat olarak huzur ve özgürlük üstün tutulmuş ve bu nedenle şantaj, malvarlığına karşı değil hürriyete karşı işlenilen suçlar arasında kabul etmiştir. Şantaj suçu avukatı olarak son on yılda en yaygın şantaj türünün video şantaj suçu olduğunu söylemek mümkündür.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçunun Türk Ceza Kanunu’ndaki yaptırımı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar para cezasıdır. Mahkeme, şantaj suçunun işlendiği kanaatine varırsa hem hapis cezasını hem de para cezasını birlikte verecektir. Dolayısıyla şantaj suçu özellikleri ve cezası başlıklı yazımızda açıkladığımız gibi şantajın cezası hem hapis hem adli para cezasıdır.

Video Şantaj Suçları

Şantaj suçu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte uygulamada sıklıkla ‘’bilişim suçu’’ olarak karşımıza çıkmaktadır ve farklı şekillerde işlenebilmektedir. Bunları genel olarak internet üzerinden şantaj, video ile şantaj, Whatsapp yolu ile şantaj, email yoluyla şantaj olarak kategoriye ayırmak mümkündür. Video görüntülerinin kaydedilerek işlenen suçları ise iki başlığa ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi mağdurun görüntüsünün rızasıyla kaydedildiği veya mağdurun kendi rızasıyla paylaştığı videonun şantaj amaçlı kullanılmasıdır. Bu tür video şantaj suçu, daha çok Facebook, Instagram, IMO üzerinden veya arkadaşlık ya da evlilik sitesi üzerinden işlenmektedir. Gerçekten şantaj suçu türleri arasında şantaj suçu avukatı olarak  en sık karşılaştığımız suçlar fotoğraf ve görüntülü şantaj suçlarıdır.

Şantaj Mağdurları İçin Avukat

Şantaj suçlarında şantajcının istediğini vermek hiçbir zaman şantajı durdurmamaktadır. Mağdur, şantajcıya istediğini verdiği sürece yeni talepler sürekli gelecektir. Bu itibarla “video şantaj mağduru ne yapmalı” yazımızdaki değindiğimiz üzere uzman avukat desteği almak en uygun çözümdür. Kişinin şantajla karşı karşıya kaldığında yapması gereken öncelikli eylem yasal işlem başlatmak olmalıdır. Nitekim Youtube video kaldırma ve de ifşa görüntülerini kaldırma gibi destekleyici hizmetler bu suç tipinde kesinlikle gerekli olmaktadır. Dolayısıyla şantaj mağdurları, bilişim hukuku ve şantaj suçlarında uzman bir avukatlık bürosu olarak tarafımızla iletişime geçebilirler.

One Reply to “Şantaj Mağdurlarına Avukat Desteği”

  1. Merhaba bir şantaj yağılıyor bana benden 4 bin tl para isteniyorum ama hiç param yok biliyorum versem devamı gelecek sadece 1000 tl size verebileceğim param olabilir tek başıma yaşayan asgari ücretli biriyim nolur yardım edin

Comments are closed.