• İstanbul Ataşehir

İstanbul Miras Avukatı

miras hukuku

Miras Avukatı

Miras avukatı, miras hukuku içerikli meselelerle ilgilenen ve miras bağlantılı davalara bakan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Miras hukuku, Medeni Kanun ile düzenlenmiş olan bir özel hukuk dalı olup, miras bırakan (muris) ile mirasçılar arasındaki hak ve ilişkileri düzenlemektedir. Miras avukatları, mirasçıların paylarını bilen, saklı paylar konusunda bilgi sahibi olan ve ölüme bağlı tasarruflar konusunda tecrübeli olan avukatlardır. Miras hukuku avukatı, sadece miras bırakacak kişi öldüğünde değil henüz hayattayken de yapılabilecek sözleşme ve vasiyetname türü hukuki belgeleri hazırlayabilmektedir. Miras hukuku alanında çalışan avukatlar veraset ilamı sorgulama ve alma yanında mirasın reddi ve reddi miras işlemleri de yapmaktadır.

miras avukatı

İstanbul Miras Avukatı

Miras avukatı İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunması daha mümkün olan bir avukat türüdür. Zira miras hukuku nitelik itibariyle oldukça özel ve spesifik bir hukuk dalıdır. Miras sözleşmesi, vasiyetname ve mirasın reddi gibi alanlar her avukatın uzman olmadığı hukuki konulardır. Dolayısıyla miras hukuku ile ilgili danışmanlık almak isteyen, reddi miras, miras sözleşmesi veya vasiyetname konularında avukat arayanlar, miras hukuku alanında uzman avukatlarla çalışmalıdır. Örneğin vasiyetname hazırlanması son derece hassas bir miras hukuku meselesi olup kanuna ve usule uygun hazırlanmayan bir vasiyetname geçerli olmayacaktır. Aynı şekilde yanlış vasiyetnamede miras bırakanın vefatı halinde vasiyetnamenin iptali davası gibi durumlar ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla miras hukuku gibi kritik bir hukuki alanda danışmanlık ya da avukatlık hizmeti alırken miras avukatları ile hareket edilmesi önemlidir. Miras hukukuna ilişkin belge ve sözleşmeler sıkı usul ve şekil kurallarına ve ayrıca yasal sürelere tabidir. Bu anlamda da hak kaybına uğramamak için konunun uzmanı bir avukatla çalışmanın önemi yadsınamaz.

Leges Hukuk Miras Avukatları

Leges Hukuk Bürosu, uzun yıllardır miras hukuku alanında çalışan bir hukuk bürosu olup miras avukatı olan miras hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Miras hukuku konularında danışmanlık almak veya miras hukukuna dair vasiyetname, vasiyetname iptali, reddi miras, mirastan feragat, miras sözleşmesi ve benzeri işlemler yaptırmak isteyen kişiler iletişim sayfamızdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirler.

Bir cevap yazın

Email adresiniz ve telefonunuz yayınlanmayacak.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*