İstanbul Miras Avukatı
Yazı

İstanbul Miras Avukatı

Miras Avukatı Miras avukatı, miras hukuku içerikli meseleyle ilgilenen ve miras bağlantılı davalara bakan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Miras hukuku, Medeni Kanun ile düzenlenmiş olan bir özel hukuk dalı olup, mirasbırakan (muris) ile mirasçılar arasındaki hak ve ilişkileri düzenlemektedir. Miras avukatları, yasal ve atanmış mirasçıların paylarını bilen, saklı paylar konusunda bilgi sahibi olan...