Miras Hukuku ve Bitcoin
Yazı

Miras Hukuku ve Bitcoin

Miras Hukuku ve Bitcoin Bitcoin, miras hukuku bakımından yeni bir kavramdır. Miras hukukuyla ilgili detaylara geçemeden önce bitcoin hakkında bilgi vermek yerine olacaktır. Bitcoin ve benzeri dijital paralar, şifreleme metodu ile çalışan ve algoritmik kodlar ile aracısız olarak transfer edilebilen bir para türüdür.  Bitcoin teknik olarak bir para ve ödeme aracı olup maddi değeri olduğundan miras...

İstanbul Miras Avukatı
Yazı

İstanbul Miras Avukatı

Miras Avukatı Miras avukatı, miras hukuku içerikli meselelerle ilgilenen ve miras bağlantılı davalara bakan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Miras hukuku, Medeni Kanun ile düzenlenmiş olan bir özel hukuk dalı olup, mirasbırakan (muris) ile mirasçılar arasındaki hak ve ilişkileri düzenlemektedir. Miras avukatları, mirasçıların paylarını bilen, saklı paylar konusunda bilgi sahibi olan ve ölüme bağlı...

Mirasın Reddi ve Reddi Miras
Yazı

Mirasın Reddi ve Reddi Miras

Mirasın Reddi Mirasın reddi veya eski adıyla reddi miras, yasal veya atanmış bir mirasçının, muris tarafından bırakılan mirası kabul etmediğini resmi yoldan bildirmesidir. Mirasın reddedilmesi, muris bırakmış olduğu mirasın, mirasçı tarafından kabul edilmemesidir. Miras, yasal olarak ve otomatikman mirasçıya geçtiğinden, mirası kabul etmek istemeyen mirasçının mirası reddetmesi gerekir. Yasal süresi içinde reddedilmeyen miras, miraçıya geçer....