• İstanbul Avukatlar
tapu davası

Verilmeyen Tapunun Hukuki Yoldan Alınması

Tapu davası olarak bilinen dava türleri istatistiksel olarak son yıllarda artış göstermiştir. Türkiye’de uzun süre maketten satış yönteminin yaygın şekilde uygulanması ve ekonomideki inişli çıkışlı süreçlerin bazı inşaat firmalarını olumsuz etkilemesi nedeniyle parasını ödediği halde tapusunu alamayan binlerce kişi bulunmaktadır. Bunun yanında sat-yap modelinin yaygın olması bazı müteahhitlerin taahhütlerini yerine getirmesinde problemlere neden olmuştur. Bazı durumlarda ise inşaat tamamlansa dahi imar ruhsatına aykırı şekilde tamamlanan binalarda iskan alımı mümkün olmadığından kat mülkiyetine geçiş gerçekleşmemiştir. Kuşkusuz bu tür olumsuzluklar ev alımı yapmak isteyen ancak tapusunu alamayan kişilerde hukuki adımlar atılmasını gerektiren hayal kırıklığına neden olmaktadır. Gayrimenkul hukuku alanında giren bu tür tapu davalarının detaylarını aşağıda inceleyebiliriz.

Tapuyu Almak İçin Açılacak Dava

Müteahhit tarafından gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile satışı yapılan ancak hiç teslim edilmeyen veya fiziken teslim edilip tapu devri gerçekleşmeyen gayrimenkuller konusunda uzlaşma ile çözüm sağlanamaması durumunda hukuki yola başvurmak dışında başkaca çözüm kalmamaktadır. Gerçekten, alıcının satış bedelini ödediği bir konutun tapusunu alamaması ciddi bir problem teşkil etmektedir. Eğer müteahhit, iyi niyet göstererek alıcıya olan yükümlüğünü karşılama yoluna gitmez ve bedelini almış olduğu tapuyu alıcının üzerine geçirmezse uzman bir gayrimenkul avukatı ile yasal süreç başlatmak gerekecektir. Başlatılacak hukuki sürecin nasıl olacağına şüphesiz bu alanda uzman olan emlak avukatı karar verecektir. Somut uyuşmazlığın özelliklerine göre tapunun verilmemesi gibi durumlarda önce ihtarname gönderilebileceği gibi doğrudan tapu davası açma yoluna da gidilebilir.

Tapu Davasında Netice

Tapunun verilmemesi nedeniyle açılacak tapu davasında tapunun davacı adına tescili istenebileceği gibi şartlar varlığı halinde alıcının ödediği satış bedelinin yasal faizi ile beraber geri ödenmesini de talep edebilir. Hatta satışı yapılan evin ayıp olması, satış vaadine ve teknik şartnameye aykırı olarak konutun teslimi gibi durumlarda tüketici olarak alıcının birden fazla yasal hakkı olacaktır. Bunlar, para iadesi, ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim seçenekleridir. Bu tür davalarda en kritik husus mahkemenin atayacağı bilirkişinin vereceği rapordur. Hakimler, dosyaya sunulan bilirkişi raporlarına göre kararlarını tesis ettiklerinden bilirkişi raporu veya raporlarının kendi lehine gelen tarafın davayı da kazanabileceğini söylemek mümkündür.