• İstanbul Avukatlar
müstehcenlik suçu

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu TCK madde 226’da düzenlenmiş olan ve cinsel içerikli materyaller yoluyla işlenen bir suç tipidir. Bu suç tipi müstehcen bir materyali okuma, okutma, gösterme, yayınlama, sergileme gibi çok sayıda farklı eylemi de içinde barındırmaktadır. Bu suça bazen “çocuk pornosu suçu” denilse de esasen müstehcenlik suçunun kapsamı daha geniştir. Gerçekten müstehcenlik suçu, içeriğinde çocukların kullanıldığı materyalleri kapsadığı gibi ayrıca içeriğinde 18 yaşından büyüklerin mevcut olduğu bazı materyaller de müstehcenlik suçu kapsamında girmektedir. Nitekim, içeriğinde çocukların kullanıldığı materyallere ek olarak ayrıca şiddet kullanılarak veya doğal olmayan unsurların bulunduğu, hayvanlarla veya ölmüş insan bedeni üzerinde yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren tüm materyaller müstehcenlik suçunun kapsamına girmektedir. Ancak bu makalede, uygulamada daha sık görülen depolama şeklinde gerçekleşen müstehcenlik eylemlerine odaklanılacaktır.

müstehcenlik suçu

Müstehcenlik Suçunun Cezası

Müstehcenlik suçunun cezası müstehcen içeriklerin özelliğine ve eylemin niteliğine göre değişmektedir. İçeriğinde çocukların, temsili çocuk görüntülerinin veya çocuk gibi görünen kişilerin bulunduğu müstehcen görüntüler suç kapsamındadır. Bunları çoğaltma, satma, nakletme, depolama ve yelinde bulundurma eylemlerinin cezası 2 ile 5 yıl arası hapis cezasıdır. Uygulamada en sık karşılaşılan müstehcenlik eylemi, bu tür içeriklerin internet siteleri veya dosya paylaşım programları üzerinden temin edilmesi yoluyla görüntülerin bilgisayara veya telefona depolanmasıdır. Asliye Ceza Mahkemesi, müstehcenlik suçundan yargılama yaparken, sanığın durumunu, kastın yoğunluğunu, sanığın yaptığı savunmayı, avukatı varsa avukatın savunmasını dikkate alarak ceza miktarını 2 yıl ile 5 arasında tayin edecektir. Dolayısıyla, müstehcenlik suçu davasında yapılacak savunma, mahkumiyet veya beraat kararının verilmesinde tayin edici olacaktır. Mahkumiyet kararı verilecekse de profesyonel bir savunma desteği sayesinde cezanın en alt sınırdan verilmesi  ve ertelenmesi ihtimalleri mümkün olabilecektir.

Yargıtay’ın Kast ve Sorumluluk Yönünden Kararları

Yargıtay özellikle internetten indirilen müstehcen görüntüler konusunda sanığın kastının araştırması gerektiğine hükmetmiştir. Buna göre ilgili Yargıtay kararı şu şekildedir:

“www…..com” isimli internet sitesinin bir video paylaşım sitesi olduğu, sitenin içeriklerinin kendisi tarafından belirlenmediğini, bu internet sitesindeki içeriğin otomatik olarak çeşitli internet sitelerinden toplu halde video çekmeye yarayan yazılımlar sayesinde oluşturulduğunu belirtmesi, 5651 sayılı Kanunun 5/1. maddesindeki “Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.” ve yine aynı Kanunun 6518 sayılı Kanunla değişik 2. ve 8. fıkralarındaki “Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlüdür. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından 10.000 – 100.000 TL arası idari para cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, sanığın hukuki sorumluluğunun belirlenmesi açısından, site içeriklerine bir katkısının olup olmadığı, iddianameye konu müstehcen içerikli vidoların sanık tarafından yönetilip yönetilmedikleri” hususunun araştırılması gerektiğine hükmetmiştir

Müstehcenlik Suçunda Savunma

Müstehcenlik suçu kanunda çok fazla detay içeren bir suç tipi olmadığından ilgili madde metninin yorumu açısından Yargıtay’a büyük rol düşmektedir. Bu itibarla yapılacak savunmalarda diğer suç tiplerine nazaran Yargıtay kararları çok daha belirleyici olmaktadır. Bu suç tipi konusunda uzman olan ve geniş bir Yargıtay karar arşivine sahip bir hukuk bürosu olarak Müstehcenlik suçları konusunda destek almak isteyen kişiler bize ulaşabilir. Ayrıca, bu suç tipi bilgisayar veya telefon gibi dijital veri depolamaya elverişli cihazlar üzerinden işlendiklerinden teknolojik suçlardır. Bu nedenle bilişim suçu kategorisinde değerlendirilmektedir. Ayrıca, müstehcenlik veya çocuk pornosu nedeniyle açılan soruşturmalarda ve ceza davalarında bilgisayar ve hard disklere el konularak inceleme yapılmaktadır. Bu itibarla müstehcenlik suçundan dolayı soruşturma altında olan veya yargılanan kişilerin mutlaka bilişim ve teknoloji alanında uzman olan bir bilişim avukatı ile çalışması yerinde bir karar olacaktır.