• İstanbul Avukatlar
evlilik sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi, diğer bir adı ve kanundaki ibaresi ile mal rejimi sözleşmesi, eşlerin evlilik birliği içerisinde mal varlıklarının nasıl yönetileceğini düzenleyen bir sözleşmedir.  Bu sözleşme evlilik devam ederken malların nasıl yönetileceğini ve evlilik birliğinin sonlandırılması halinde  mal varlıklarının taraflar arasında nasıl paylaşılacağını ve tasfiye edileceğini düzenler. Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi halk arasında “evlilik sözleşmesi” olarak kullanılmakta olan bu terim, kanunda “mal rejimi sözleşmesi” olarak tanımlanmaktadır ve bu sebeple bu iki kelime arasında anlam yönünden hiçbir fark bulunmamaktadır. Evlilik sözleşmesi, evlilik birliği içerisinde mal varlıklarının nasıl yönetileceği ve evliliğin sonlanması ve evliliğin iptali hallerinde gündeme gelecek olan mal bölüşümü konuları açısından son derece kritik bir hukuki belge niteliğindedir. Bu itibarla bu tür kritik sözleşmelerin bu konuda uzman bir avukata danışıldıktan sonra tarafların durumunu ve ihtiyacına göre özel olarak hazırlanması gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Neden Yapılır?

Eşler veya müstakbel eşler arasında bir mal rejimi sözleşmesinin talep edilmesi için pek çok makul sebep bulunmaktadır. Tarafların birbirlerini çok iyi tanımıyor olmaları ya da tarafların arasında mal varlığı bakımından ciddi bir seviye farkı bulunuyor olması ve benzeri pek çok unsur, evlilik sözleşmesinin yapılması için mantıklı nedenler olabilmektedir. Örneğin güven bakımından herhangi bir şüpheye düşülmeden verilen bir evlilik kararında; nikah işlemlerinden önce, ileride yaşanabilecek çeşitli durumlar göz önünde tutularak malların nasıl tasfiye edileceği açısından bir evlilik sözleşmesi imzalanabilmektedir. Böyle bir durumda, böyle bir mal rejimi sözleşmenin taraflar açısından hiçbir rahatsız edici tarafı olmayacak ve son derece medeni bir karar olduğu kanaatine varılacaktır. 

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi, evliliğin resmiyete dökülmesinden yani nikahtan önce veya sonra yapılabilmektedir. Genel olarak bilinenin aksine sözleşmenin evlilik sonrasında, eşler arasında karşılıklı bir anlaşmaya varılarak yapılması için hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Bu açıdan taraflar diledikleri zaman bir mal rejimi sözleşmesi imzalayabilmektedirler. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; taraflar resmi olarak karı-koca ilan edildikten sonra, eşlerden birinin talep ettiği evlilik sözleşmesini diğer bir eşin imzalama gibi bir zorunluluğu yoktur. Bu nedenle mal rejimi sözleşmesinin evlilik öncesi düzenlenmesi ve imzalanması daha fazla tavsiye edilmektedir. Ayrıca mal rejimi sözleşmesi için herhangi bir süre sınırlaması da bulunmamaktadır.

Mal Rejimi Sözleşmesinde Önemli Hususlar

Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanmasında, söz konusu tarafların mal varlıkları, ihtiyaç ve talepleri ya da özellikleri gibi pek çok unsurun göz önünde bulundurulması ve tarafların talepleri doğrultusunda sözleşmede özel bazı düzenlemeler yapılması, çiftler için en uygun sözleşmenin ortaya çıkması açısından önem teşkil eder. Bu nedenle mal rejimi sözleşmesinin uzman bir boşanma avukatı tarafından, profesyonel ellerde hazırlanması çok uygun bir tercih olacaktır. Sözleşmenin hazırlanması ve taraflar açısından kabul edilerek imzalanmasının akabinde yapılması gereken önemli bir diğer işlem de bu sözleşmenin noter tarafından onaylanmasıdır. Noter tarafından onaylanmamış bir mal rejimi sözleşmesinin geçerliliği olmayacağı için mutlaka bu aşamanın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Evlilik Sözleşmelerinde Boşanma Avukatı Desteği

Evlilik sözleşmesinin uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması sonucu, bahsetmiş olduğumuz süreçlerin, taraflar açısından en az sorun ve en az stresle atlatılmasını sağlayacaktır. Leges Hukuku Bürosu uzman boşanma avukatı kadrosu ile uzun yıllardır aile hukuku alanında ve mal rejimi sözleşmelerinde müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir. Evlilik öncesi veya mevcut evlilik birliği içerisinde bir mal rejimi sözleşmesi oluşturmak isteyen çiftler, bizden hukuki destek alarak kendileri için en uygun ve en makul sözleşmeyi imzalayabilirler. Evlilik sözleşmesi hazırlatmak isteyen kişiler bu konuda danışmanlık veya sözleşme hazırlama hizmeti almak veya benzeri hukuki talepler için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirler.