• İstanbul Avukatlar
çocuğun cinsel istismarı

Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçu veya kanundaki ifadesiyle çocuğun cinsel istismarı suçu, TCK 103 kapsamında düzenlenmiş olan ağır bir cinsel suçtur. Suçun tanımı oldukça geniş olup çocuklara yönelik “her türlü cinsel davranış” bu suçun kapsamındadır. Bu suç tipi TCK 102’de düzenlenmiş cinsel saldırı suçunun çocuklara karşı işlenmiş halidir denebilir. Bu suçun mağduru, 15 yaşından küçük çocuklar ile 15 yaşından büyük olmakla beraber zihinsel olarak gelişmemiş çocuklardır. Ayrıca zihinsel gelişmişliği mevcut olduğu halde, cebir, tehdit, hile gibi iradeyi etkileyen durumlar altında suç işlendiyse yine cinsel istismar suçu söz konusu olacaktır.  Bununla beraber, çocuk 15 yaşından büyük, zihni olarak gelişmiş ve kendi rızasıyla cinsellik yaşamışsa bu durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu gündeme gelecektir.

cinsel istismar suçu

Çocuğun Cinsel İstismarı

Çocuğun cinsel istismarı davası ağır ceza mahkemelerinde görülen ceza hukuku davalarıdır. Nitekim, kanun gereği, cinsel istismar suçu işlenmesi durumunda savcılık soruşturmayı tamamlandıktan sonra iddianame hazırlamakta ve ağır ceza davaları açılmaktadır. Açılan ceza davası ise bu tür suçlara bakmakla görevli olan ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Cinsel İstismar Suçunun Cezası

Cinsel istismar suçunun cezası, mağdurun durumuna ve eylemin niteliğine göre değişmektedir. Türk Ceza Kanunu, çocuğun istismarı suçlarında mağdur çocuğun yaşına ve zihinsel gelişmişliğine göre farklı cezalar öngörmüştür. İstismar suçunun cezası cinsel saldırı suçuna göre hayli yüksektir.

Çocuk 12-18 Yaş Arasındaysa

Bu yaştakilere karşı işlenen çocuğun cinsel istismarı suçunun cezası 8 ile 15 yıl arası hapis cezasıdır. İstismar suçunun vücuda organ ya da cisim sokularak işlenmesi durumunda, verilecek ceza 16 yıldan aşağı olmayacaktır.  Eğer istismar eylemi sarkıntılık seviyesinde kaldıysa bu durumda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası söz konusudur.

Çocuk 12 Yaşına Doldurmadıysa

Bu yaş aralığındaki çocuklara karşı işlenen istismar suçunun cezası 10 ile 15 yıl arasında hapis cezasıdır. Suç, vücuda organ veya cisim sokularak işlenmişse bu durumda verilecek ceza en az 18 yıl hapis olacaktır. Eğer istismar fiili sarkıntılık düzeyinde kaldıysa bu durumda 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

İstismar Suçunda Cezayı Artıran Sebepler

Aşağıdaki durumlarda cinsel istismar suçunun yukarıda belirtilen cezaları %50 artırılarak uygulanacaktır. Zira TCK 103 bu halleri suçun ağırlaştırıcı sebepleri olarak düzenlemiştir.

  • Suçun birden çok kişi tarafından beraber işlenmesi.
  • Suçun, insanların toplu yaşadığı ortamların sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi.
  • Suçun 3. derece akraba olan bir kişiye bir kişiye karşı, üvey baba veya kardeş ya da evlat edinen tarafından işlenmesi.
  • Vasi, öğretmen, bakıcı veya koruma, bakım ya da gözetim yükümlülüğü olan kişi tarafından işlenmesi.
  • Suçun, kamu görevlisi veya kamu hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi.
  • Suçun cebir veya tehditle ya da silah kullanarak işlenmesi.

Eğer istismar suçu nedeniyle ve işlenen suç sonucunda mağdur bitkisel hayata girer veya ölürse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecektir.

İstismar Suçunun Sarkıntılık Seviyesinde Olması

Cinsel istismar suçunda sarkıntılık kavramı son derece önemlidir. Zira suçun sarkıntılık düzeyinde kalmış olması hem cezayı ciddi oranda düşürmekte hem de suçu takibi şikayete bağlı suç haline getirmektedir. Dolayısıyla normalde bu suç şikayete bağlı değildir ve şikayetten vazgeçme durumunda dava düşmemektedir. Ancak istismar eylemi, sarkıntılık seviyesinde kaldıysa şikayetten vazgeçme durumunda soruşturma kapanmakta ve dava düşmektedir.

Ceza Avukatı ile Profesyonel Temsil

Leges Hukuk Bürosu, İstanbul ceza avukatı ekibi ile cinsel istismar suçlarında soruşturma ve dava aşamalarında hukuki destek vermektedir.